bác sĩ google

Hiểm họa từ "bác sĩ" Google

Hiểm họa từ "bác sĩ" Google

0
Các nhà khoa học Anh đang cảnh báo những nguy hiểm do tự chẩn bệnh trên Google thay vì tìm đến các bác sĩ.