bắc ninh

Kiến trúc một cột ở chùa Dạm khi được phục dựng /// ĐINH VIỆT PHƯƠNG

Ngắm chùa Dạm đẹp từng chi tiết

0
Qua hình ảnh phục dựng 3D, người xem có thể ngắm từng chi tiết của kiến trúc một cột tại ngôi chùa Dạm, tên chữ là Lãm Sơn tự.