bac nam

Đoàn tàu chở hàng hóa từ Việt Nam sang Bỉ  /// Ảnh: Ngọc Năm

Vận chuyển hàng hóa cứu lỗ cho vận tải

2
Ngành đường sắt, hàng không đang tích cực vận chuyển hàng hóa để bù đắp khoảng trống quá lớn khi vận tải hành khách đóng băng vì dịch bệnh.
Hết lòng, hết sức vì đất nước, vì nhân dân

Hết lòng, hết sức vì đất nước, vì nhân dân

0
Tuần qua đánh dấu 100 ngày hoạt động của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIV sau khi được kiện toàn. Với nhiều thành viên mới, Chính phủ đã hành động theo quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, nhất quán, kiên định về nguyên tắc nhưng linh hoạt, chủ động, sáng tạo về sách lược, giải pháp. Tất cả vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển của đất nước.