Bạc Liêu chính thức sáp nhập nhiều sở, ngành

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Ngày 2.11, Bạc Liêu chính thức sáp nhập nhiều sở, ngành. Theo đó, hợp nhất Sở Thông tin - Truyền thông với Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch; Sở Khoa học - Công nghệ với Sở Giáo dục - Đào tạo; kết thúc hoạt động Sở Ngoại vụ.

Sở Ngoại vụ được chuyển chức năng, nhiệm vụ về Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu /// Ảnh: TRẦN THANH PHONG
Sở Ngoại vụ được chuyển chức năng, nhiệm vụ về Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Ảnh: TRẦN THANH PHONG

Ngày 2.11, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa 9 (nhiệm kỳ 2016 - 2021) tổ chức kỳ hợp thứ 8 (kỳ họp bất thường) để biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Tại kỳ họp có 45/45 đại biểu có mặt đã thống nhất biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

Theo Nghị quyết vừa được thông qua sẽ hợp nhất Sở Thông tin - Truyền thông với Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch để thành lập mới Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao - Du lịch; hợp nhất Sở Khoa học - Công nghệ với Sở Giáo dục - Đào tạo để thành lập mới Sở Giáo dục - Khoa học - Công nghệ; kết thúc hoạt động của Sở Ngoại vụ, chuyển chức năng, nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ về Văn phòng UBND tỉnh; chuyển Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ về Ban Dân tộc tỉnh để thành lập mới Ban Dân tộc - Tôn giáo.

Bạc Liêu chính thức sáp nhập nhiều sở, ngành - ảnh 1
Sở Giáo dục - Đào tạo được sáp nhập với Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Bạc Liêu ẢNH: TRẦN THANH PHONG
Sau khi sắp xếp, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu còn 16 đơn vị, giảm 3 cơ quan chuyên môn; giảm 22 phòng, ban và tinh giản gần 20 biên chế.

Theo HĐND tỉnh Bạc Liêu, thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban chấp hành T.Ư Đảng và Kế hoạch số 60 của Tỉnh ủy Bạc Liêu về sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả qua rà soát tỉnh đã tiến hành sắp xếp, tinh gọn các Sở, ngành nói trên.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU