bắc giang

Tình người không ngừng lan tỏa

Tình người không ngừng lan tỏa

0
Có lẽ một trong những điều nặng lòng nhất trong đợt chống dịch Covid-19 lần này là rất nhiều người thuộc đối tượng dễ bị tổn thương về sinh kế trở thành nạn nhân của dịch bệnh.