Bác đề xuất hưởng thuế suất 0% của vàng Bồng Miêu

0 Thanh Niên

Ngày 28.3, Cục Thuế Quảng Nam cho biết Tổng cục Thuế chính thức phản hồi kiến nghị của Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 0% đối với vàng thỏi doré bán trong nước.

Bác đề xuất hưởng thuế suất 0% của vàng Bồng Miêu

Ngày 28.3, Cục Thuế Quảng Nam cho biết Tổng cục Thuế chính thức phản hồi kiến nghị của Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 0% đối với vàng thỏi doré bán trong nước.

Theo Tổng cục Thuế, đây là kiến nghị trái với quy định của luật Thuế GTGT vì thuế suất 0% chỉ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, không áp dụng đối với hàng hóa bán trong nước.

Trong Công văn số 535/TCT-CS do Phó tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn ký, Tổng cục Thuế khẳng định: Vàng thỏi doré là sản phẩm cuối cùng của Nhà máy vàng Bồng Miêu được các cơ quan quản lý chuyên ngành xác định là tài nguyên khoáng sản đã qua chế biến thành sản phẩm khác, thì khi xuất khẩu thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, khi bán trong nước thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU