bac a

Chợ đầu mối hải sản Hoa Nam /// AFP/Getty

Nguồn gốc Covid-19 từ đâu?

12

Các ca Covid-19 ban đầu có sự liên hệ với những khu chợ ở thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), tương tự chuỗi lây lan đầu tiên của dịch SARS khoảng 17 năm trước, theo nghiên cứu mới về nguồn gốc dịch Covid-19.