Ba trường đại học có thể liên kết thành đại học

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Chính phủ quy định ít nhất 3 trường đại học thuộc các loại hình công lập, tư thục, tư thục phi lợi nhuận có thể liên kết thành đại học.

Sắp tới sẽ có nhiều trường đại học chuyển thành đại học /// Đào Ngọc Thạch
Sắp tới sẽ có nhiều trường đại học chuyển thành đại học
Đào Ngọc Thạch

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục đại học, trong đó có quy định về chuyển trường đại học thành đại học.

Cụ thể, để chuyển trường đại học thành đại học thì trường đại học phải được công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hợp pháp; Có ít nhất 3 trường thuộc trường đại học được thành lập (theo quy định về thành lập trường như ít nhất 5 ngành cùng thuộc một lĩnh vực đào tạo từ trình độ đại học trở lên, trong đó ít nhất 3 ngành đạo tạo thạc sĩ, 1 ngành đào tạo tiến sĩ...).

Đại học được thành lập cũng phải có ít nhất 10 ngành đào tạo đến trình độ tiến sĩ, có quy mô đào tạo chính quy trên 15.000 người. Đại học phải có ý kiến chấp thuận của cơ quan quản lý trực tiếp đối với trường đại học công lập, có sự đồng thuận của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp đối với trường đại học tư thục, trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Đặc biệt, Nghị định cũng quy định điều kiện để các trường đại học liên kết thành đại học. Cụ thể, cần có ít nhất 3 trường đại học cùng loại hình công lập hoặc cùng loại hình tư thục liên kết thành đại học hoặc có ít nhất 3 trường đại học là trường đại học tư thục và trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận liên kết thành đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Đại học được thành lập từ liên kết này cần có dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đại học do các trường đại học liên kết với nhau xây dựng, trong đó xác định mục tiêu, sứ mạng chung; các quy định về tổ chức, tài chính, tài sản; các nội dung khác (nếu có); Có ý kiến chấp thuận của cơ quan quản lý trực tiếp trường đại học công lập hoặc có sự đồng thuận của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp tại mỗi trường đại học tư thục, trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Nghị định cũng quy định chi tiết việc thành lập cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu. Đại học này cần có định hướng nghiên cứu ngay từ đầu trong sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu. Trong 3 năm gần nhất, cơ sở đại học cần công bố ít nhất 100 bài báo trở lên và đạt trung bình 0,3 bài báo/giảng viên cơ hữu/năm công bố trên tạp chí khoa học có uy tín trên thế giới...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.2.2020 và áp dụng đối với trường đại học, học viện (gọi chung là trường đại học), đại học và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục đại học.

Theo PGS.TS Thái Bá Cần, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đại học Tập đoàn Nguyễn Hoàng, đơn vị sở hữu 4 trường đại học, Tập đoàn chưa nghĩ đến chuyện liên kết các trường đại học hiện tại để thành đại học. Thay vào đó là phát triển mội trường đại học thành viên lớn mạnh thành đại học.

Nghị định có mâu thuẫn với luật Giáo dục đại học? 

Tuy nhiên, PGS.TS Thái Bá Cần cũng cho biết ông khá băn khoăn về nội dung thành lập Hội đồng trường của cơ sở giáo dục đại học tư thục trong Nghị định và cần được giải đáp kỹ hơn. Nghị định có đề cập Hội đồng trường đại học tư thục sẽ do nhiều thành phần bầu ra, đưa lên nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu quyết định. Điều này khác với luật Giáo dục đại học quy định là Hội đồng trường do nhà đầu tư quyết định. Nếu thật sự có mâu thuẫn, sẽ dẫn đến chuyện Hội đồng trường bầu ra đưa lên nhà đầu tư không được đồng ý và việc bầu này không thành công.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU