ba lan

EU muốn kiện Ba Lan ra tòa tán cấp cao nhất của khối /// AFP

Trong không ổn, ngoài khó xử

0
EU muốn dùng phán xử của cấp tòa án cao nhất của EU để buộc Ba Lan một khi đã tham gia EU thì phải chấp nhận “nhập gia tùy tục”.