Trần Đình Thu

Trần Đình Thu

Tác giả Trần Đình Thu là một luật gia, đạo diễn sống tại TP.HCM. Ông thường xuyên cộng tác với mục Tôi viết của Báo Thanh Niên.

Đánh giá tác giả ( 18 lượt đánh giá )

Bình chọn

Bài viết tác giả khác