asean

ASEAN - Mỹ ủng hộ duy trì hòa bình Biển Đông

ASEAN - Mỹ ủng hộ duy trì hòa bình Biển Đông

0
Mỹ hoan nghênh ASEAN phát huy vai trò trong thúc đẩy hợp tác, đối thoại, xây dựng lòng tin ở khu vực, ủng hộ các nỗ lực thực hiện nghiêm túc nhằm duy trì hòa bình Biển Đông.

Tin đọc nhiều