asean

Bắt đầu từ năm 2021 ASEAN ANCAP sẽ triển khai các quy định thử nghiệm an toàn và hệ thống chấm điểm mới

Ô tô ở Đông Nam Á sẽ khó đạt chuẩn an toàn 5 sao của ASEAN ANCAP

0
Với hàng loạt quy định mới về thử nghiệm đánh giá an toàn ô tô của Ủy ban đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á - ASEAN NCAP, ô tô bán trong khu vực sẽ phải bổ sung công nghệ an toàn nếu muốn đạt được xếp hạng an toàn 5 sao của ASEAN ANCAP.