APT

Ông Đỗ Ngọc Duy Trác, Phó viện trưởng Viện CSO	- Ảnh: Lương Nhung

Sống còn trong tâm bão APT

6
Các kỹ thuật, phương thức và thủ đoạn được dùng trong tấn công APT thường dễ dàng qua mặt, thậm chí vô hiệu hóa mọi giải pháp đảm bảo an ninh mạng hiện nay.

Tin đọc nhiều