apple watch series 3

Là công cụ giúp hỗ trợ sức khỏe nhưng Watch Series 3 lại đang dị ứng với... bệnh viện  /// Ảnh: AFP

Apple Watch Series 3 gặp sự cố tự khởi động lại

0
Một vấn đề vừa được báo cáo trên trang hỗ trợ của Apple cho thấy một số chủ sở hữu Apple Watch Series 3 đang gặp sự cố khiến nó bất ngờ khởi động lại trong quá trình sử dụng.
Không phải mọi sạc không dây Qi đều hỗ trợ sạc cho Apple Watch Series 3  /// Ảnh: Reuters

Apple Watch Series 3 gặp vấn đề với sạc không dây

0
Một thử nghiệm được thực hiện bởi MacOtakara mới đây cho thấy có những vấn đề nhất định đối với Apple Watch Series 3 khi thực hiện sạc không dây bằng các bộ sạc Qi bên thứ ba.