Apple Silicon M1

Bộ xử lý Apple Silicon M1 thực sự thể hiện tuyên bố của công ty  /// Ảnh: Apple

Điểm chuẩn Apple Silicon M1 có như tuyên bố?

0
Điểm Geekbench cho những MacBook dùng bộ xử lý Apple Silicon M1 dường như xác nhận tuyên bố của Apple khi cung cấp hiệu suất vượt trội so với MacBook sử dụng CPU Intel ngoại trừ một số trường hợp.