Apec Group

Kỳ vọng tăng trưởng bất động sản nghỉ dưỡng 2021

Kỳ vọng tăng trưởng bất động sản nghỉ dưỡng 2021

0
Trong năm 2021, chuyên gia nhận định thị trường bất động sản vẫn là một kênh đầu tư dài hạn và tiếp tục có sự tăng trưởng ở tất cả các phân khúc, đặc biệt là bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng.