Antonio Guterres

Cảnh báo của Mỹ về Syria cần được lắng nghe

Cảnh báo của Mỹ về Syria cần được lắng nghe

0

Tổng thư kí liên hợp quốc Antonio Guterres nói cảnh báo gần đây của chính quyền Mỹ về nguy cơ quân đội Syria có kế hoạch sử dụng vũ khí hóa học là một lời cảnh báo nghiêm túc và cần được lắng nghe.

Tân Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres rất có kinh nghiệm trên chính trường cả quốc gia lẫn quốc tế /// Reuters

Được quyền, không được thời

0
Hai tuần trước khi ông Ban Ki-moon chính thức rời nhiệm sở, tân Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã tuyên thệ nhậm chức.
Cựu thủ tướng Bồ Đào Nha, ông Antonio Guterres /// Reuters

Thỏa hiệp bất ngờ tại Liên Hiệp Quốc

0
Việc ông Antonio Guterres được tất cả 15 thành viên của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc nhất trí đề cử là Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc mới đã gây bất ngờ.
Chân dung nhân vật hầu như chắc chắn sẽ là Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc từ 1.1.2017: cựu thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres. /// Reuters

Đã rõ chân dung Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc mới

0
Chiếc ghế tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ tới xem như đã có chủ, dẫu cuộc bầu chính thức còn vài giờ nữa mới diễn ra. Nhân vật hầu như chắc chắn chiến thắng là cựu thủ tướng Bồ Đào Nha, ông Antonio Guterres.