ăn gì bổ nấy

Những thực phẩm tốt cho 'chuyện ấy'

Những thực phẩm tốt cho 'chuyện ấy'

0
(TNO) Tình dục tạo ra sự cân bằng giữa cảm xúc với sự khỏe mạnh về tinh thần lẫn thể chất. Tuy nhiên, nếu hoóc môn tình dục mất cân bằng sẽ khiến chúng ta rơi vào trạng thái lười 'yêu'.