amd

AMD đặt hàng Samsung để sản xuất vi xử lý

AMD đặt hàng Samsung để sản xuất vi xử lý

0

AMD đã và đang làm việc với TSMC trong một thời gian dài, và hiện tại cả CPU Ryzen lẫn GPU Radeon đều đang được nhà máy hàng đầu thế giới này sản xuất.