amazon prime

Hai đầu phát Blu-ray Ultra HD từ Oppo đã có thể phát nội dung Dolby Vision HDR  /// Ảnh: Oppo

Đầu phát Blu-ray 4K từ Oppo hỗ trợ Dolby Vision HDR

0
Đúng như lời hứa được đưa ra vào cuối năm ngoái, Oppo đã cho phát hành bản cập nhật cho đầu phát Blu-ray 4K, hỗ trợ công nghệ Dolby Vision HDR, mang đến trải nghiệm giải trí hoàn hảo cho người dùng.