Âm Tính Covid-19

Xe tải xếp hàng dài chờ xét nghiệm nhanh Covid-19 trên Quốc lộ 51

Xe tải xếp hàng dài chờ xét nghiệm nhanh Covid-19 trên Quốc lộ 51

1
Đã 3 ngày qua, kể từ 12 giờ ngày 4.7.2021, tất cả những người muốn vào tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính Covid-19. Những ngày này, dễ thấy cảnh hàng dài xe tải đã nối đuôi nhau trên Quốc lộ 51 ở khu vực giáp ranh giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.