ah7n9

Lo ngại cúm H7N9 lây lan rộng

Lo ngại cúm H7N9 lây lan rộng

0
(TNO) Ngày 6.4 Bộ Y tế đã có khuyến cáo mới nhất về phòng chống cúm AH7N9 tại cộng đồng. Về phác đồ điều trị phòng chống cúm H7N9, Hội đồng chuyên môn sẽ họp và thông qua vào thứ ba tuần tới.