afghanistan

Binh sĩ đặc nhiệm Úc tham gia huấn luyện tại Melbourne năm 2011 /// Reuters

Nhận lỗi vì quá khứ

0
Úc đã chủ động nhận lỗi vì quá khứ để có thể khép lại thời kỳ lịch sử đen tối này, thể hiện cách tiếp cận cầu thị và thực tế.

Tin đọc nhiều