Acrylamide

Theo kết quả xét nghiệm, loại bánh P’tit Biscuit của Hãng Nestlé tại thị trường Pháp có hàm lượng chất acrylamide vượt ngưỡng an toàn của châu Âu /// Reuters

Cảnh báo về bánh cho trẻ em tại Pháp

0
Changing Markets công bố báo cáo kết quả xét nghiệm độc lập cho thấy bánh quy dành cho trẻ em từ một tuổi trở lên P’tit Biscuit của Hãng Nestlé tại thị trường Pháp có hàm lượng chất acrylamide vượt ngưỡng an toàn của châu Âu.

Tin đọc nhiều