67 Đảng bộ trực thuộc T.Ư đã giới thiệu xong nhân sự T.Ư khóa XIII

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình cho biết hiện 67/67 Đảng bộ trực thuộc T.Ư đã thực hiện xong quy trình giới thiệu nhân sự Ủy viên T.Ư khóa XIII.

67 Đảng bộ trực thuộc T.Ư đã giới thiệu xong nhân sự T.Ư khóa XIII

Báo cáo kết quả công tác từ tháng 1 - 9.2020 tại Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng ngày 2.10, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình cho hay, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu cấp ủy hoàn thành 100% đại hội cấp cơ sở; 99,92% đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở; tổ chức thành công 14/67 đại hội Đảng bộ trực thuộc T.Ư.

Bên cạnh đó, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã triển khai đồng bộ công tác cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy, HĐND các cấp và đại biểu Quốc hội khóa 15. Hiện 67/67 Đảng bộ trực thuộc T.Ư đã thực hiện xong quy trình giới thiệu nhân sự Ủy viên T.Ư khóa XIII. Đồng thời, tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận về việc bố trí số lượng phó bí thư các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy khối trực thuộc T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính yêu cầu trong thời gian tới, toàn ngành hoàn thành đại hội Đảng bộ trực thuộc T.Ư với chất lượng cao, đúng tiến độ, đồng thời rút ra những kinh nghiệm hay, bài học quý để chuẩn bị tổ chức thật tốt Đại hội XIII của Đảng.

Ông Chính cũng yêu cầu ngành cần tham mưu chuẩn bị kỹ lưỡng các dự thảo Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Chính trị để tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền, nhất là thực hiện kiểm soát quyền lực trong việc xây dựng phương án nhân sự và bầu cử đại hội. “Không lợi dụng quy trình công tác cán bộ để thực hiện ý đồ cá nhân”, ông Chính nhấn mạnh.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU