6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo... vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Đây là lượng khách hàng còn dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội tính đến cuối năm 2021.

Tổng nguồn vốn tín dụng tính đến 31.12.2021 tại Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 256.324 tỉ đồng, tăng 22.779 tỉ đồng so với cuối năm 2020. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 247.970 tỉ đồng, tăng 21.773 tỉ đồng, tương đương 9,6% so với cuối năm 2020. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 209.875 tỉ đồng, tăng 15.527 tỉ đồng (tương đương 8%) so với cuối năm 2020, hoàn thành 100% kế hoạch được giao. Gần 6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ tại ngân hàng. Đặc biệt, ngân hàng đã tập trung triển khai thực hiện chương trình cho vay người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, giải ngân cho 2.474 lượt người sử dụng lao động với số tiền là 2.316 tỉ đồng để trả lương cho 603.050 lượt người lao động.

6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo... vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội - ảnh 1

Ngân hàng chính sách xã hội giải ngân 2.316 tỉ đồng để trả lương cho 603.050 lượt người lao động.

ngọc thắng

Trong năm 2021, tổng doanh số cho vay đạt 80.211 tỉ đồng, tăng 4.386 tỉ đồng so với năm 2020, với trên 2 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,7% trên tổng dư nợ.

Hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP; phối hợp với các bộ, ngành triển khai thực hiện các giải pháp cho vay ưu đãi và thực hiện hỗ trợ lãi suất, cấp bù lãi suất và phí quản lý theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 8.10.2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU