5 chú tiểu

5 'tiểu sư phụ' tại tịnh thất Bồng Lai /// Ảnh: Đ.Q

5 chú tiểu sẽ diễn show tết sau Thách thức danh hài

1
Tịnh thất Bồng Lai (H.Đức Hòa, tỉnh Long An) - nơi 5 chú tiểu vừa nhận được số tiền thưởng 200 triệu đồng kỷ lục tại vòng gala 2 của Thách thức danh hài mùa 5 đang sống, học tập - nằm giữa bốn bề ruộng lúa. Thế nhưng ngôi tịnh thất nhỏ bé ấy quanh năm rộn tiếng cười của 5 “tiểu sư phụ” đáng yêu.