40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Ngày ấy, bây giờ

0 Thanh Niên Online

Cách đây 40 năm, đầu năm 1975, Đảng ta quyết định mở cuộc Tổng tiến công chiến lược để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước bằng 3 đòn chiến lược: Chiến dịch Tây Nguyên; Chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Ngày ấy, bây giờ

Cách đây 40 năm, đầu năm 1975, Đảng ta quyết định mở cuộc Tổng tiến công chiến lược để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước bằng 3 đòn chiến lược: Chiến dịch Tây Nguyên; Chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Ngày ấy, bây giờ - ảnh 1

Tin Nóng

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU