23 tháng chạp

Món lá củ cải luộc trong bữa cơm quê	 /// ẢNH: TRANG THY

Nhớ rau củ cải xuân xa

0
Vị đăng đắng từ lá củ cải đọng trong ký ức rồi dậy lên nỗi nhớ khi xuân về.
Nhóm bếp	 /// Ảnh: Phương Nguyễn

Ông Táo trong ký ức

0
Ở các thành phố, kể cả một số vùng ở nông thôn ngày nay, chẳng còn mấy ai dùng ông Táo nữa. Các loại bếp gas, bếp điện đã thay thế cả rồi.
Ngay từ sáng sớm 22 tháng chạp âm lịch (16.1), các quầy sạp đã trưng đầy hàng hương, giấy, bộ áo, bánh kẹo... để cúng đưa ông Táo về trời khuya nay /// Ảnh: Ng.Ng

Đưa ông Táo về trời bằng cá chép… đường

1
Tục lệ cúng đưa ông Táo thường kèm thả theo con cá chép để ông Táo cưỡi về trời. Nay chợ bán đồ cúng ông Táo ngoài con cá chép bằng giấy, có cá làm bằng… đường để thờ suốt năm.