16 ngân hàng giảm tiền lãi gần 15.560 tỉ đồng sau gần 4 tháng thực hiện

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Tổng số tiền lãi giảm lũy kế từ ngày 15.7 đến 31.10 của 16 ngân hàng cam kết giảm là khoảng 15.559 tỉ đồng, tăng 3.323 tỉ đồng so với ngày 30.9, tương ứng tăng 27,16%.  

16 ngân hàng giảm tiền lãi gần 15.560 tỉ đồng sau gần 4 tháng thực hiện - ảnh 1

Ngân hàng giảm lãi tiền vay cho khách hàng

ngọc thắng

So với mức cam kết giảm 20.613 tỉ đồng vào giữa tháng 7, các ngân hàng đã giảm lãi vay đạt 75,48%. Cụ thể, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam có tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 4.996 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là gần 1,3 triệu tỉ đồng cho gần 3,2 triệu khách hàng. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam giảm tiền lãi cho 236.403 khách hàng là 3.055 tỉ đồng, với giá trị nợ được giảm lãi suất là trên 1,14 triệu tỉ đồng. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam giảm tiền lãi cho 407.603 khách hàng là 2.739 tỉ đồng với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là trên 1,21 triệu tỉ đồng. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam giảm lãi cho 685.573 khách hàng là 1.873 tỉ đồng với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là gần 1,71 triệu tỉ đồng.

Ngân hàng TMCP Quân đội giảm cho 104.282 khách hàng số tiền lãi 610 tỉ đồng, với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 118.653 tỉ đồng. Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội giảm lãi 328 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 133.435 tỉ đồng cho 34.684 khách hàng. Ngân hàng TMCP Kỹ thương giảm tổng số tiền lãi cho khách hàng là 344,15 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là trên 71.483 tỉ đồng cho 1.940 khách hàng. Ngân hàng TMCP Á Châu có tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 369,62 tỉ đồng, với giá trị nợ được giảm lãi suất là 206.048 tỉ đồng cho 110.793 khách hàng. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng có tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 354,39 tỉ đồng, với số nợ được giảm lãi suất là 171.920 tỉ đồng cho 261.949 khách hàng.

Những ngân hàng có số tiền lãi giảm dưới 200 tỉ đồng như Ngân hàng TMCP Tiên Phong là 182,14 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là gần 29.596 tỉ đồng cho 20.652 khách hàng. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín có số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 187 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 87.962 tỉ đồng cho 61.052 khách hàng. Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM giảm lãi cho 15.134 khách hàng số tiền 141,7 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 43.754 tỉ đồng. Ngân hàng TMCP Hàng Hải tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 124 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 42.890 tỉ đồng cho 3.639 khách hàng. Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đã giảm cho khách hàng tiền lãi là 95,06 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 42.079 tỉ đồng cho 6.309 khách hàng. Ngân hàng TMCP Đông Nam Á có tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 135,95 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 45.743 tỉ đồng cho 41.863 khách hàng. Ngân hàng TMCP Quốc tế giảm lãi cho 8.541 khách hàng, tổng số tiền là 22,57 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 10.837 tỉ đồng.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU