0 đồng

Mô hình “Quầy quần áo 0 đồng” của thanh niên Sóc Trăng. /// Hoàng Vân

Quầy quần áo 0 đồng

5

Mô hình “Quầy quần áo 0 đồng” do các thanh niên ở tỉnh Sóc Trăng, khởi xướng.

OceanBank đã được mua lại 0 đồng và đang tái cơ cấu thành công - Ảnh: Ngọc Thắng

Đại biểu Quốc hội 'mổ xẻ' nhà băng 0 đồng

0
Dưới góc nhìn của các nhà làm luật và đại biểu Quốc hội tại hội thảo Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức chiều tối 26.10, sự ra đời của ngân hàng 0 đồng không cần “đao to búa lớn”, bởi nếu luật đã cho phép thì phải mua lại, chứ không thể cho phá sản.