Kinh tế thế giới

Tin mới

Bảng điện ghi nợ công Mỹ ở thành phố New York vào đầu năm 2019 /// AFP/Getty

Nợ công Mỹ sẽ vượt GDP trong năm 2021

0

Theo ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), nợ công của nước này sẽ còn lớn hơn quy mô của cả nền kinh tế trong năm 2021.