Người sống quanh ta

Tin mới

Chiếc cầu Hiền Lương (cũ) vẫn băng ngang dòng Bến Hải  /// TRẦN THANH BÌNH

Bến Hải, đôi bờ mùa lũ

0
Con nước dồn dập đổ về, một vùng nước bạc trắng xóa tràn qua đôi bờ sông Bến Hải, ngập các xã vùng đông của 2 huyện Gio Linh và Vĩnh Linh. Ở nơi đây, người dân một thời chia cắt, bây giờ cùng nhau chống lũ lụt.