Đời sống

Tin mới

Chia buồn

Chia buồn

0
Được tin cụ ông Nguyễn Ngọc Sửu, là thân phụ của anh Nguyễn Ngọc Sơn, đã từ trần, Ban Biên tập cùng toàn thể phóng viên, CB-CNV Báo Thanh Niên gửi lời chia buồn sâu sắc cùng anh Nguyễn Ngọc Sơn và gia đình.